تابلو سازی - تابلو چلنیوم - تابلو سازی تهران

امروز: ۱۳۹۶/۷/۱

اصول گروه تبلیغاتی اندیشه آفتاب

 

1- پایبندی کامل به اصول 5S

2- تکریم مشتریان و همکاران و ارائه خدمات پس از فروش

3- مکانیزه نمودن روند تولید جهت افزایش و حفظ کیفیت و زیبایی تولیدات

4- انجام فرآیند تولید و نصب با حفظ کیفیت در حداقل زمان

5- استفاده از مواد اولیه مرغوب ، مدرن و امکان دپوی بالای آنها در انبارهای کارخانه

6- نوآوری در خدمات و تکیه بر دانش و تکنولوژی روز در مدیریت و پرورش پرسنل

7- حفظ توان و افزایش مهارت ها و قابلیت های گروه

8- نظم و انضباط گروهی همراه با حفظ نشاط و ایجاد انگیزه جهت خدمت رسانی درست و شایسته

9- ایجاد محیط کار عالی و وسیع جهت تولید انبوه و باصرفه برای مشتریان و همکاران عزیز