>

به نام خالق اندیشه

خداوندا تو را سپاس  به خاطر انعکاس آیینه که هر روزبه یادمان  می آورد چقدر زیباییم.

خداوندا تو را سپاس به خاطر سلامتی روح و روان و جسم مان.ما این نعمت را در راه خیر و یاری رسانی به خلق به کارگرفته ایم و تا آخرین قطره وجود مان برای رضایت تو و شادی بندگانت شبانه روز تلاش میکنیم.

خداوندا تو را سپاس به خاطر این همه تمکن و جاه و مقام که بر ما عطا کردی .بی شک باعث مسرت است که لایق این همه نعمت هستیم.

ما وطنی بزرگ داریم و در آن مردمانی عاشق و منتظر که بهترین و زیباترین لحظات زندگیمان را در کنارشان سپری میکنیم. و رسالت مان عشق ورزیدن به یکدیگر است.

خداوندا تو راسپاس که از لحاظ مالی نه تنها توان گریم بلکه تعداد زیادی از مردم روزی مقررشان را بواسطه ما دریافت میکنند و شاد هستند.

ما خیلی خوشبختیم و کسب و کار طلایی خودمان را داریم.به خود افتخار میکنیم که درآمد مان حلال است و باعث کارآفرینی برای صدها نفرشده است .ما این روحیه مدیریتی را یکی از نعمتهای بیشماری که خداوند به ما عطاکرده میدانیم.

ماتن مان را دوست داریم و هرروز تمام تلاشمان را برای سلامت آن میکنیم تا همیشه شاداب و جوان بمانیم و برای این دنیای زیبا و زندگی قشنگ مان پیام آور بهترین چیزها و نعمات باشیم.

ما الهام بخش انسانهای زیادی هستیم و هدایت کننده آنها بسوی تو .

خداوندا ما عاری از ترس و گناه با سینه ای سپر زندگی را هرچه هست در آغوش میگیریم .عاشقانه دوستش داریم و از آن لذت میبریم .فقط چیزهای خوب پیش روی مان است و هرروز مان بهتر از روز قبل میشود.تمام کائنات همواره حامی ما است و بهترین و زیباترین چیزها را برای ما میخواهد.زیرا ما سزاوار خوشبختی وآرامشیم.

خداوندا دوستت داریم .تو یاری دهنده مطلق و کریمی.ما را درپناهت حفظ نما.