امروز: ۱۴۰۳/۳/۸

 

1- پایبندی کامل به اصول 5S

2- تکریم مشتریان و همکاران تابلوساز و ارائه خدمات پس از فروش

3- مکانیزه نمودن روند تولید جهت افزایش و حفظ کیفیت و زیبایی تولیدات و محصولات تابلوسازی

4- انجام فرآیند تولید و نصب تابلو و حروف برجسته با حفظ کیفیت در حداقل زمان

5- استفاده از مواد اولیه مرغوب ، مدرن  در تابلوسازی حروف برجسته و امکان دپوی بالای آنها در انبارهای کارخانه

6- نوآوری در خدمات تابلوسازی و تکیه بر دانش و تکنولوژی روز در مدیریت و پرورش پرسنل

7- حفظ توان و افزایش مهارت ها و قابلیت های گروه

8- نظم و انضباط گروهی همراه با حفظ نشاط و ایجاد انگیزه جهت خدمت رسانی درست و شایسته

9- ایجاد محیط کار عالی و وسیع جهت تولید و تابلوسازی انبوه و با صرفه برای مشتریان و همکاران عزیز